گروه سرمایه گذاری دیدبان

سرمایه‌گذاری یعنی اعتماد به آینده‌ی روشنی که خودمان رقم خواهیم زد! گروه « دیدبان» سرمایه‌گذار در ‌پروژه‌های فرهنگی، تجاری و ورزشی است که جسور اما مطمئن گام برمی‌دارد. این گروه در نخستین ‌تجربه‌ی سرمایه گذاری خود، به سراغ پروژه‌های بزرگی رفته که خبر از موفقیت زیادی می‌دهند. مجموعه‌ی انقلاب تهران به عنوان یکی از محبوب‌ترین مکان‌های فرهنگی،ورزشی کشور میزبان «دیدبان» است . ‌پروژه‌های در حال احداث «دیدبان» در باشگاه انقلاب شامل مجموعه‌ی بزرگ لاکی دید و ‌پروژه‌ی تخصصی بانوان می‌باشد. ما در دیدبان آینده را پیشگویی نمی‌کنیم بلکه آن را می‌سازیم!

تماس با ما

021-42386111     info[at]didbangroup.com

تهران خیابان الهیه، خیابان بیدار، مجتمع مدرن الهیه

  گروه سرمایه گذاری دیدبان

  سرمایه‌گذاری یعنی اعتماد به آینده‌ی روشنی که خودمان رقم خواهیم زد!
  گروه « دیدبان» سرمایه‌گذار در ‌پروژه‌های فرهنگی، تجاری و ورزشی است که جسور اما مطمئن گام برمی‌دارد.
  این گروه در نخستین ‌تجربه‌ی  سرمایه گذاری خود، به سراغ پروژه‌های بزرگی رفته که خبر از موفقیت زیادی می‌دهند.
  مجموعه‌ی انقلاب تهران به عنوان یکی از محبوب‌ترین مکان‌های فرهنگی،ورزشی کشور میزبان «دیدبان» است .
  ‌پروژه‌های در حال احداث «دیدبان» در باشگاه انقلاب شامل مجموعه‌ی بزرگ لاکی دید و ‌پروژه‌ی تخصصی بانوان می‌باشد.

  ما در دیدبان آینده را پیشگویی نمی‌کنیم بلکه آن را می‌سازیم!

  پروژه‌ لاکر شمال

  سرمایه‌گذاری یعنی اعتماد به آینده‌ی روشنی که خودمان رقم خواهیم زد!گروه « دیدبان» سرمایه‌گذار در ‌پروژه‌های فرهنگی، تجاری و ورزشی است که جسور اما مطمئن گام برمی‌دارد.این گروه در نخستین ‌تجربه‌ی  سرمایه گذاری خود، به سراغ پروژه‌های بزرگی رفته که خبر از موفقیت زیادی می‌دهند.مجموعه‌ی انقلاب تهران به عنوان یکی از محبوب‌ترین مکان‌های فرهنگی،ورزشی کشور میزبان «دیدبان» است .

  گروه سرمایه گذاری دیدبان 

  ما در دیدبان آینده را پیشگویی نمی‌کنیم بلکه آن را می‌سازیم!

  پروژه لاکر غرب

  سرمایه‌گذاری یعنی اعتماد به آینده‌ی روشنی که خودمان رقم خواهیم زد!
  گروه « دیدبان» سرمایه‌گذار در ‌پروژه‌های فرهنگی، تجاری و ورزشی است که جسور اما مطمئن گام برمی‌دارد.
  این گروه در نخستین ‌تجربه‌ی  سرمایه گذاری خود، به سراغ پروژه‌های بزرگی رفته که خبر از موفقیت زیادی می‌دهند.
  مجموعه‌ی انقلاب تهران به عنوان یکی از محبوب‌ترین مکان‌های فرهنگی،ورزشی کشور میزبان «دیدبان» است .
  ‌پروژه‌های در حال احداث «دیدبان» در باشگاه انقلاب شامل مجموعه‌ی بزرگ لاکی دید و ‌پروژه‌ی تخصصی بانوان می‌باشد.

  ما در دیدبان آینده را پیشگویی نمی‌کنیم بلکه آن را می‌سازیم!